Prowadzenie każdej działalności w Polsce wymaga regularnego sporządzania odpowiedniej ilości dokumentacji. Księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona w przypadku osób fizycznych decydujących się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz tych, których właścicielami są osoby fizyczne, a przychody netto ze sprzedaży tych spółek nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro (po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z dnia 1 października roku poprzedniego). Każdy z przedsiębiorców, który rozlicza się na tzw. zasadach ogólnych (według skali lub podatkiem liniowym) ma obowiązek prowadzić książkę przychodów i rozchodów, zwanej podatkową książkę przychodów i rozchodów.

W jakim celu należy prowadzić książkę przychodów i rozchodów?

Skrupulatnie prowadząc ten dokument właściciel firmy jest w stanie ustalić wysokość zaliczki na PIT. A pamiętać należy, że należności te trzeba przelać na konto właściwego urzędu skarbowego w stosownym czasie. Prawidłowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów czy ksiąg handlowych wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz czasu. Nie wolno zaniedbywać wpisów w książce przychodów i rozchodów! Wpisy powinny być dodawane na bieżąco bez względu na to, czy okres rozliczeniowy dla firmy trwa miesiąc czy kwartał.

Początkujący przedsiębiorcy nie mają łatwo…

Na Państwa życzenie nasze biuro rachunkowe Kraków kompleksowo i skrupulatnie zajmie się prowadzeniem dla Państwa dokumentacji bez względu na rodzaj wybranej formy księgowości. Wieloletnia praktyka i wnikliwa znajomości obowiązującego prawa pozwala nam na rzetelne prowadzenie książki przychodów i rozchodów Kraków, jak również ksiąg handlowych Kraków Kurdwanów. Początkującym przedsiębiorcom pomożemy w przygotowaniu potrzebnych dokumentów finansowych, sporządzimy zeznania roczne i dopełnimy wszelkich innych formalności. Zakładając firmę właściciel powinien zadeklarować na formularzu CEIDG-1 w jakich okresach rozliczeniowych będzie rozliczać się z tytułu PIT. Można wybrać miesiąc lub kwartał. Należy też pamiętać o uiszczeniu zaliczki na PIT do 20 dnia miesiąca następującego po każdym wybranym okresie rozliczeniowym. Osoba nie znająca zasad i obowiązujących przepisów może sobie samodzielnie nie poradzić z dosyć obszerną dokumentacją księgową.

Obowiązki przedsiębiorcy związane z księgą przychodów i rozchodów.

Przedsiębiorca jest zobowiązany literą prawa do dokonywania wpisów w księdze przychodów i rozchodów raz dziennie, na koniec dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności handlowej dnia następnego. Każdy wpis związany z przychodem, zakupem towarów handlowych, czy materiałów podstawowych oraz wszelkie koszty uboczne dot. powyższych muszą pojawiać się w księdze przychodów i rozchodów na bieżąco. Odstępstwo wobec takiego zapisu prawnego mają Ci z Państwa, którzy powierzają prowadzenie księgi podatkowej biuru rachunkowemu, prowadzą przedsiębiorstwo tzw. wielozakładowe lub prowadzą ewidencję sprzedaży omówioną w § 8 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku. Właściwym aktem prawnym związanym z prowadzeniem księgowości firmy w oparciu o księgi przychodów i rozchodów jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku.

Kompleksowo pomożemy w prowadzeniu książki przychodów i rozchodów Kraków

Jeżeli Państwo dotychczas nie mieli do czynienia z tego typu dokumentacją, nie wiecie Państwo jak dokonywać zapisów w ewidencji, co ewidencja powinna zawierać, jak należy ją broszurować, gdzie ją przechowywać, to lepiej powierzyć tą działalność związaną z prowadzonym przez siebie biznesie wyspecjalizowanej firmie. Polecamy zatem swoje usługi w Krakowie Kurdwanowie. Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów można ponieść karę. Dlatego nasza firma oferuje Państwu kompleksowe usługi związane z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów. Nasza oferta jest najkorzystniejsza na rynku i realizuje potrzeby oraz kompleksowe rozwiązania dla firm o różnym profilu działalności.

Powierzając księgi handlowe Kraków Kurdwanów czy inną formę księgowości w ręce profesjonalistów zyskują Państwo gwarancję bezpiecznego prowadzenia interesów. Rzetelność i niewadliwość prowadzonych przez nas ksiąg przychodów i rozchodów to nasza wizytówka. Zachęcamy do korzystania z usług naszego biura rachunkowego Kraków. Współpraca w tym zakresie pozwoli Państwu posiadać nie tylko wzorowo prowadzoną dokumentację księgową, ale również może posłużyć do oceny efektywności swojej działalności gospodarczej w określonym czasie (miesiąc, kwartał, rok).

To właśnie na podstawie księgi przychodów i rozchodów osoba prowadząca firmę może dokonać podsumowania pracy firmy przez cały rok, ponieważ dokument ten jasno wskazuje na podstawowe wielkości (przychody, koszty) obrazujące słuszność funkcjonowania firmy na rynku i uzyskiwany przez nią dochód z prowadzonej działalności. Księga przychodów i rozchodów prowadzona przez nasze biuro Kraków Kurdwanów może stać się świetnym narzędziem informacyjnym  o prowadzonej działalności. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług prowadzenia księgi przychodów i rozchodów Kraków Kurdwanów.