Jednolity plik kontrolny – co to jest.

Co to jest JPK?
Jednolity Plik Kontrolny to format zapisu informacji podatkowych (księgi i dokumenty obowiązujące w księgowości), który przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać organom podatkowym. Obowiązek został nałożony poprzez zmiany w ordynacji podatkowej od 1 lipca 2016 roku.

Na Jednolity Plik Kontrolny składa się łącznie siedem struktur:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – JPK_KR
2. Wyciągi bankowe – JPK_WB
3. Magazyn – JPK_MAG
4. Ewidencja zakupu i sprzedały VAT – JPK_VAT
5. Faktury VAT – JPK_FA
6. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów – JPK_PKPIR owie?

Skontaktuj się z nami!

Oprócz konieczności uzupełnienia bardziej złożonej struktury dokumentu, firmy muszę liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z dostosowaniem swoich systemów do standardów Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wydatki mogą obejmować nie tylko koszty związane z dopasowaniem funkcjonalności JPK do systemu informatycznego naszej firmy. W przypadku większych przedsiębiorstw, inwestycja może również obejmować szkolenia dla pracowników z zakresu JPK czy dodatkowe koszty pracy związane z wdrożeniem JPK.

Jednolity Plik Kontrolny i JPK KPiR – terminy dla firm w Krakowie
Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku dla dużych przedsiębiorstw. Od tego momentu dla mikroprzedsiębiorstw, a także małych i średnich firm, rozpoczął się okres przejściowy JPK, który jednak kończy się wraz z nadejściem 2018 roku.

W konsekwencji:

– Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 pracowników i mające roczny obrót poniłej 2 mln euro) zobowiązane są składania pliku JPK_VAT juł od 1 stycznia 2018 roku.

– Małe przedsiębiorstwa (zatrudniajce do 50 pracowników i notujące do 10 mln euro obrotów rocznie) oraz średnie przedsiębiorstwa (poniżej 250 pracowników i roczny obrót nie przekracza 50 mln euro rocznie) zobowiązane są do składania pliku JPK_VAT od 1 lipca 2018 roku.

Prowadzenie KPiR w Krakowie po zmianach JPK dla firm – struktura JPK_PKPiR.

W ramach formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego, kałdy przedsiębiorca zostaje zobligowany do wysyłania struktury JPK_VAT kałdego miesiąca. Natomiast w przypadku pozostałych struktur takich jak: JPK_PKPIR – prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, JPK_EWP – ewidencja przychodów, JPK_KR – prowadzenie ksiąg rachunkowych, JPK_MAG – magazyn, JPK_FA – faktury VAT, JPK_WB – wyciągi bankowe, obowiązek będzie dotyczył wysyłania plików tylko na wezwanie organów skarbowych w ramach e-kontroli. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z bieżącego prowadzenia struktur i przechowywania danych na wypadek e-kontroli.

Na szczególną uwagę zasługuje struktura księgi przychodów i rozchodów (KPiR), która jest najpopularniejszym rodzajem ewidencji w księgowości uproszczonej. Można je prowadzić w wersji papierowej, co zwalnia z ram struktury JPK_PKPIR, obowiązującej dla księgi przychodów i rozchodów, prowadzonych poprzez programy komputerowe. Pamiętajmy jednak, że prowadzenie KPiR w ramach arkuszy kalkulacyjnych Excel uznawane jest za działanie na programie komputerowym. W związku z tym już od 1 stycznia 2018 roku, warto kierować się zasadami prawidłowego prowadzenia struktury JPK_PKPIR lub skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, które poprowadzi księgowość w odpowiedni sposób.

Jednolity Plik Kontrolny – jak poradził sobie z księgowością firmy po podatkowej rewolucji?


Księgowość firmy w ramach struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego może sprawić trudności małym przedsiębiorstwom, które mogą napotkać problemy związane ze skomplikowanymi formularzami, ale także dużym firmom ze złożonym systemem informatycznym.

Jeżeli obawiasz się zawiłości związanych z prowadzeniem JPK od 1 stycznia 2018 roku, nie wahaj się i skontaktuj się z nami!