OFERTA


PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW - ZAKRES NASZYCH USŁUG 

Pełna księgowość Kraków

Pełna księgowość Kraków to nasza odpowiedź na indywidualne potrzeby i oczekiwania klientów. Pełna księgowość Kraków to idealne narzędzie kontrolne i analityczne do efektywnego zarządzania w każdej firmie czy przedsiębiorstwie na różnych etapach rozwoju.

Komu polecamy pełną księgowość Kraków

Oferujemy kompleksowe usługi zarówno małym, jak i dużym firmom działającym w różnych branżach. Zlecając doświadczonym specjalistom pełną księgowość Kraków, zaoszczędzą Państwo czas i raz na zawsze zapomną o kłopotach podatkowych. Pełna księgowość Kraków to rozbudowany, skomplikowany, precyzyjny i sformalizowany system ewidencji związanej z prowadzeniem firmy. Działania związane z pełną księgowością Kraków są częścią działu zwanego rachunkowym, a każda podjęta czynność ma na celu kontrolę, analizę, stworzenie bazy danych, na podstawie których firma ma pełną informację o swojej finansowej sytuacji w danym momencie oraz na przestrzeni określonego czasu. Wydawać by się mogło, że pełna księgowość Kraków służy tylko do obliczania podatków, jednak na większą skalę nasi specjaliści są w stanie zastosować narzędzia, aby Państwa firma miała pełny obraz finansowy prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Pełna księgowość Kraków - jak działamy

Księgowość Martax w Krakowie działa w oparciu o ściśle określone w ustawach zasady i treści rozporządzeń związanych z prowadzeniem pełnej księgowości. Niektóre jednostki są ustawowo zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości – np. wszelkie firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie kapitałem wpłaconym przez udziałowców firmy ma zajmować się tzw. zarząd. Pełną księgowość powinni prowadzić także wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie), których zyski z działalności przekroczą próg 1,2 mln euro przychodów.  Zlecając pełną księgowość Kraków naszej firmie zyskujecie Państwo gwarancję, że finansami Waszej firmy zajmują się wykwalifikowani profesjonaliści posiadający duże doświadczenie finansowo-księgowe. Macie Państwo także pewność, że otrzymacie ogromną ilość informacji na temat procesów gospodarczych zachodzących w prowadzonych przez Was przedsiębiorstwach. Każdy przedsiębiorca w Polsce zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze usługi świadczone w ramach prowadzonej przez nas działalności: 

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości 

 Prowadzenie ksiąg handlowych Kraków Kurdanów

 Obsługa kadrowo-płacowa Kraków​

 Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku (ryczałt ewidencjonowany)

 Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)

 Prowadzenie księgowości transport Kraków

 Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji oraz przelewów, wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i miesięcznych przekazem elektronicznym.

 Sporządzanie rocznych zeznań PIT, CIT

 Sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne, spółki osobowe, osoby prawne

 Prowadzenie rozliczeń z PFRON – dotyczących refundacji

 Doradztwo podatkowo-prawne dla naszych Klientów

 Jednolity Plik Kontrolny

 

Nasi pracownicy pracują rzetelnie i dokładnie, ściśle przestrzegając harmonogramu ustalonego z klientem, dzięki czemu klient wie, kiedy zakończy się dany etap prac.