Kadry, płace, ZUS Kraków


Jakie najczęściej są wymagania czy obowiązki stawiane osobom chcącym pracować na stanowisku kadrowego?

Typowe obowiązki i wymagania względem specjalisty do spraw kadr i płac to:

- prowadzenie spraw księgowych związanych z naliczaniem wynagrodzeń i świadczeń,

- bieżąca znajomość przepisów prawa pracy, praw związanych z ubezpieczeniem społecznym i prawa finansowego dot. umów o pracę, podatku dochodowego, innych)

- znajomość pakietu MS Office, programu Płatnik/ Symfonia Kadry i Płace/Teta lub innych programów księgowych

- dobra organizacja pracy, obowiązkowość, dokładność, terminowość, zdolności interpersonalne, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności analityczne

- organizacja i umiejętności w zakresie prowadzenia akt osobowych

- umiejętność opracowywania analiz 

- kierowanie ewidencją czasu pracy

- przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników

- nadzór nad  wykonywaniem wymaganych badań dla różnych stanowisk w firmie, organizacja dokumentacji w  zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

- rozliczenia z ZUS i urzędem Skarbowym, rozliczenia dot. podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń, dokonywanie wypłat

- organizacja kontaktu pomiędzy firmą a urzędami

- nadzór nad dopilnowaniem terminów szkoleń pracowników w zakresie BHP

- udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- uczestnictwo w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem

- wymagana jest także znajomość przepisów BHP, p.poż. , ustawy o ochronie danych osobowych

- inne, np. rozliczanie delegacji, ewidencja zwolnień lekarskich, kalendarz urlopowy na dany rok, wystawianie zaświadczeń, prowadzenie spraw dot. zakładowego funduszu socjalnego.

Nie każda firma zatrudnia specjalistów do spraw kadr, płac, ZUS. Często obsługa firm w tym zakresie jest zlecana outsourcingowym firmom, co pozwala np. dużej korporacji na skupieniu się wyłącznie na jej zasadniczych celach. Jeżeli rozważasz taką możliwość, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą Księgowość Martax z Krakowa. 

Nasza oferta

Nasze biuro rachunkowe na życzenie klienta kompleksowo zajmie się zagadnieniami z zakresu kadry i płace. W ramach prowadzonej działalności sporządzimy listy płac, kartoteki wynagrodzeń pracowników czy zeznania roczne. Wykonamy wszelkie czynności, które są związane z przygotowaniem oraz przesłaniem wymaganej dokumentacji do odpowiednich instytucji takich jak ZUS Kraków. Zawsze stawiamy na pierwszym miejscu najlepszy interes klienta. Do powierzonych nam zadań z zakresu kadry i płace podchodzimy indywidualnie i z dużym zaangażowaniem.