Jednolity Plik Kontrolny i prowadzenie KPiR od stycznia 2018. Co to jest JPK i jak powinny się przygotować firmy w Krakowie?

Początek 2018 roku przyniesie rewolucyjne zmiany w ordynacji podatkowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ścigają się z czasem, aby sprostać nowym wymaganiom przesyłania informacji podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany związane z wprowadzeniem JPK obejmują m.in.: ewidencje VAT, prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów - KPiR i inne dokumenty księgowe. 

Co to jest JPK? 

Jednolity Plik Kontrolny to format zapisu informacji podatkowych (księgi i dokumenty obowiązujące w księgowości), który przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać organom podatkowym. Obowiązek został nałożony poprzez zmiany w ordynacji podatkowej od 1 lipca 2016 roku.

Na Jednolity Plik Kontrolny składa się łącznie siedem struktur:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - JPK_KR
2. Wyciągi bankowe - JPK_WB
3. Magazyn - JPK_MAG
4. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
5. Faktury VAT - JPK_FA
6. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów - JPK_PKPIR
7. Ewidencja przychodów - JPK_EWP

Utrudnienia i koszty przy wdrożeniu JPK dla firm w Krakowie 

Chociaż Jednolity Plik Kontrolny stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, to niestety firmy w Krakowie muszą zmierzyć się z szeregiem utrudnień. Przede wszystkim przedsiębiorcy zaniepokojeni są złożonością struktury dokumentu, ponieważ przy generowaniu JPK firmy muszą wypełnić aż 361 pól obowiązkowych i 190 opcjonalnych, kiedy dotychczasowa deklaracja VAT zawierała 40 pól. Osoby odpowiedzialne za księgowość swoich firm obawiają się ogromu danych, które trzeba będzie udostępniać poprzez zapis JPK. 

Szukasz pomocy przy prowadzeniu JPK i KPiR w Krakowie? Skontaktuj się z nami!

Oprócz konieczności uzupełnienia bardziej złożonej struktury dokumentu, firmy muszą liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z dostosowaniem swoich systemów do standardów Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wydatki mogą obejmować nie tylko koszty związane z dopasowaniem funkcjonalności JPK do systemu informatycznego naszej firmy. W przypadku większych przedsiębiorstw, inwestycja może również obejmować szkolenia dla pracowników z zakresu JPK czy dodatkowe koszty pracy związane z wdrożeniem JPK.

Jednolity Plik Kontrolny i JPK KPiR - terminy dla firm w Krakowie 

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku dla dużych przedsiębiorstw. Od tego momentu dla mikroprzedsiębiorstw, a także małych i średnich firm, rozpoczął się okres przejściowy JPK, który jednak kończy się wraz z nadejściem 2018 roku. W konsekwencji:

- Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 pracowników i mające roczny obrót poniżej 2 mln euro) zobowiązane są składania pliku JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 roku.

- Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 pracowników i notujące do 10 mln euro obrotów rocznie) oraz średnie przedsiębiorstwa (poniżej 250 pracowników i roczny obrót nie przekracza 50 mln euro rocznie) zobowiązane są do składania pliku JPK_VAT od 1 lipca 2018 roku.

Prowadzenie KPiR w Krakowie po zmianach JPK dla firm - struktura JPK_PKPiR 

W ramach formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego, każdy przedsiębiorca zostaje zobligowany do wysyłania struktury JPK_VAT każdego miesiąca. Natomiast w przypadku pozostałych struktur takich jak: JPK_PKPIR - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, JPK_EWP - ewidencja przychodów, JPK_KR - prowadzenie ksiąg rachunkowych, JPK_MAG - magazyn, JPK_FA - faktury VAT, JPK_WB - wyciągi bankowe, obowiązek będzie dotyczył wysyłania plików tylko na wezwanie organów skarbowych w ramach e-kontroli. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z bieżącego prowadzenia struktur i przechowywania danych na wypadek e-kontroli. 

Na szczególną uwagę zasługuje struktura księgi przychodów i rozchodów (KPiR), która jest najpopularniejszym rodzajem ewidencji w księgowości uproszczonej. Można ją prowadzić w wersji papierowej, co zwalnia z ram struktury JPK_PKPIR, obowiązującej dla ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzonych poprzez programy komputerowe. Pamiętajmy jednak, że prowadzenie KPiR w ramach arkuszy kalkulacyjnych Excel uznawane jest za działanie na programie komputerowym. W związku z tym już od 1 stycznia 2018 roku, warto kierować się zasadami prawidłowego prowadzenia struktury JPK_PKPIR lub skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, które poprowadzi księgowość w odpowiedni sposób. 

Jednolity Plik Kontrolny - jak poradzić sobie z księgowością firmy po podatkowej rewolucji? 

Księgowość firmy w ramach struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego może sprawić trudność małym przedsiębiorstwom, które mogą napotkać problemy związane ze skomplikowanymi formularzami, ale także dużym firmom ze złożonym systemem informatycznym. 

Jeśli obawiasz się zawiłości związanych z prowadzeniem JPK od 1 stycznia 2018 roku, nie wahaj się i skontaktuj się z nami