Dobry księgowy Kraków - doradztwo podatkowo-prawne

Na temat tego stanowiska pracy wypowiedziało się w 2013 roku także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w publikacji opracowanej w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców.” W dokumencie opisano ten zawód jako występujący w  sferze sektora publicznego jak i prywatnego i publicznego. Opisano w dokumencie cechy pracownika na stanowisku specjalista do spraw kadrowo-płacowych. Jaki zatem powinien być dobry księgowy Kraków

Wymagania wobec dobrego księgowego Kraków

Musi być  kompetentny, posiadać umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, zaangażowany, skuteczny w działaniu, odporny na stres, kreatywny, musi umieć pracować w zespole, powinien być odpowiedzialny, precyzyjny, sumienny i terminowy, dobrze zorganizowany, empatyczny, otwarty na nowości, z wysoką kulturą osobistą łatwością w nawiązywaniu kontaktów, szybko przyswajający wiedzę. Pracownicy w tym zawodzie muszą mieć ogólny stan zdrowia dobry. Nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu (oprócz choroby psychicznej, zaburzenia osobowości, znacznej wady wzroku). Pracownik musi potrafić czytać i pisać ze zrozumieniem i posiadać sprawność motoryczna.  Każdą  z opisywanych cech można pogrupować do sfer: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Profil kompetencji  i ocenę ważności kompetencji kluczowych na tym stanowisku pracy został sporządzony w oparciu o wykaz stosowany w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych (projekt PIAAC=OECD). Bardzo perspektywicznie opisano też możliwości rozwoju kariery w tym zawodzie. Specjalista kadrowo-płacowy może podejmować pracę w pokrewnych dziedzinach, np. w pracy wymagającej tworzenia systemów motywacyjnych, systemów ocen czy analiz pracy, jako doradca personalny specjalista do spraw doskonalenia organizacji, analityk pracy. Po odpowiednim stażu i wraz z nabytym doświadczeniem zawodowym może awansować na kierownika działu kadrowo-płacowego lub podjąć pracę jako kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi. Według Europejskiej i Polskiej Ramie kwalifikacji zawodów stanowisko to opisuje się na 6 poziomie właściwym dla wykształcenia wyższego stopnia. 

Oferta dobrego księgowego Kraków

Wszystkim naszym klientom oferujemy fachowe doradztwo podatkowo-prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz regularna kontrola przepisów prawno-podatkowych dokonywana przez kadrę pozwala na dostarczanie naszym klientom wyłączenie sprawdzonych informacji.

Mając świadomość tego, że dobry księgowy Kraków powinien odznaczać się pełnym profesjonalizmem, stawiamy na indywidualne podejście do klienta oraz gruntowną analizę jego potrzeb. Wskazujemy klientom najlepsze rozwiązania i kontaktujemy się z wymaganymi prawnie podmiotami, a wszystko po to, by nie tylko spełnić, ale przewyższyć oczekiwania klientów.

Jeśli zależy Państwu na tym, by Państwa zobowiązaniami finansowymi zajął się jeden z naszych dobrych księgowych Kraków to zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub mailowego z naszym biurem rachunkowym Kraków.